Ripoti ya Uwajibikaji - Mamlaka za Serikali za Mitaa na Miradi ya Maendeleo

A Study on Girls’ Basic Education in TZ
110   299
Downloaded   Viewed
Ripoti ya Uwajibikaji - Mamlaka za Serikali za Mitaa na Miradi ya Maendeleo
Category: Accountability reports
Summary:
Ripoti ya Uwajibikaji ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa na Miradi ya Maendeleo imeandaliwa kutokana na ripoti za ukaguzi za Mamlaka ya Serikali za Mitaa na Miradi ya Maendeleo za mwaka 2018/19 zilizotolewa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG).

Download 4.56366 Mb