Ripoti ya uwajibikaji - Serikali Kuu na Mashirika ya Umma

A Study on Girls’ Basic Education in TZ
395   562
Downloaded   Viewed
Ripoti ya uwajibikaji - Serikali Kuu na Mashirika ya Umma
Category: Accountability reports
Summary:
Ripoti ya Uwajibikaji ya Serikali Kuu na Mashirika ya Umma imeandaliwa kutokana na ripoti za ukaguzi za Serikali Kuu na Mashirika ya Umma za mwaka 2018/19 zilizotolewa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG).

Download 3.194298 Mb